OM FOLKELAB.DK

Folkelab.dk er en samling af produkter fra projektet: Lokalsamfundets Innovations Rum

Et projekt der kørte fra 2012-2014

Som fundament for velfærdssamfundets vækst efterspørges innovation fra borgere og samfund, og i den nye biblioteksmodel foreslås det, at bibliotekerne understøtter borgerens innovationslyst og evne. Der ses mange tiltag til borgerdrevne initiativer, dog ofte indenfor et særligt interesseområde, for en afgrænset brugergruppe eller inden for et mere eller mindre afgrænset netværk.

Projekt Lokalsamfundets Innovationsrum arbejder med hvordan biblioteket kan blive stedet, hvor borgerskabte ideer kan udvikles og realiseres gennem blanding af videndomæner.

Projektets vision er at skabe Folkelaboratorier i bibliotekerne, der som lokale innovationsrum har flere brugergrupper og bredere fokus, da de bygges på bibliotekets karakter som kultur- og vidensinstitution. Inspireret af hackerspaces og med fokus på blandt andet d.schools designmetode samt udvikling i partnerskaber bliver indholdet i Folkelaboratorierne praksisnære i bibliotekets frie og offentligt tilgængelige rum.

Gennem eksperimenter med metoder og tilgange til Folkelaboratorier i og med biblioteker konkretiseres bibliotekernes kompetencer som facilitator i rummene. Projektet kombinerer forskning, alternative miljøer, partnerskaber og bibliotekernes nye performative rum.

Her på siden der der samlet de dokumenter der knytter sig til projektet og blogindlæg.

Projektets vigtigste erfaringer og anbefalinger kan læses i publikationen nedenfor

Afsluttende rapport Lokalsamfundets Innovationsrum 2012-2014

Bag projektet står Roskilde Bibliotekerne og Hovedbiblioteket i Aarhus, Borgerservice og biblioteker i samarbejde med:
Roskilde Universitet, Center for demokratisk netværksstyring
Participatory Information Technology Centre, Aarhus Universitet,
Open Space Aarhus
INSP! Roskilde

Læs mere om projektets partnere

Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje for Folke- og skolebiblioteker